ON YEDİNCİ YÜZYIL FRANSIZ EDEBİYATINDAN SEÇME MEKTUPLAR

Elinizdeki eser, birçok başka şey yanında, XVII. yüzyıl Fransız entelijansıyasından bazı kimselerin, bugün yanlış bulduğumuz fikirleri (cinsiyetçilik, mezhepçilik, türcülük, aristokrasi taraftarlığı vb. içeren fikirleri) nasıl da savunduğunu gösterir. Eserdeki mektuplarda ayrıca Descartes’ın “her şey üzerinde felsefe yürütmeği adet edindiğimi bilirsiniz” diyerek bir köylünün bir diğerini öldürmesi üzerine düşünmesini; dönemin Osmanlı imajını gösteren Bayazıt adlı oyun hakkındaki görüşleri; La Fontaine’in çapkınlık maceralarını eşine anlatışını, bir gecekondu semtini sözde Troya harabelerine, Orléans’daki Loire nehrinde gemilerin duruşunu İstanbul limanına benzetişini; Bayle’ın bugün söylense hala hiç yadırganmayacak basın eleştirisini, Voiture’ün katliama uğrayan Fransız Protestanları aleyhine görüşleri ile onları yok etmenin gereğinden dahi söz edişini görebilirsiniz.

Ah Yarabbi! İnsan nesli ne çeşitli yollarla,

kendini yok etmeye çalışıyor” (La Fontaine, kitaptan).

Tadımlık (kitaptan seçilmiş sayfalar)

Eserde mektupları yer alanlar:

Malharbe
Descartes
Voiture
Guez de Balzac
Corneille
La Rochefoucauld
Bussy-Rabutin
Saint-Évremond
Madam de Sévigné
XIV. Louis
La Fontaine
Boileau
Jean Racine
Jean de la Bruyère
François de Fénelon
Pierre Bayle

Fransızca’dan Çeviren: Ethem Derviş Deriş

Yayıma Hazırlayan: Akın Öge

Kitap Tasarımı: Seza Anet

Düzelti: Nisan Göksel, Ömer Öge

Basım Tarihi: Eylül 2016 

Basım: İlk Baskı – MEB 1947; İkinci Baskı – Feylesof 2016

Sayfa sayısı: 320 – Kapak: Karton – Kağıt: 70 gr. kitap kâğıdı

Boyut: 12×18 – ISBN: 978-605-83417-2-2 

Kapak Fiyatı: 16 TL

Ayhan Sicimoğlu “Renkler”de Madam de Sévigné ve mektuplarını tanıtıyor…

 (21:15’ten itibaren).

“Muhakkak okuyunuz Madam’ın mektuplarını” – Ayhan Sicimoğlu