İMPARATORLUKTAN ULUS DEVLETE TÜRKİYE TARİHİ (1789-1993)

Eray Yılmaz

BASKISI TÜKENDİ, SADECE E-KİTAP (Google Books’ta)

Modernleşen Türkiye’nin tarihini sade ve anlaşılır bir dille okumak isteyenler için…

“Bugün Türkiye’nin, Ortadoğu’nun ve dahası dünyanın önde gelen iki temel sorunu olduğunu söylemek sanırız ki bir indirgeme olmayacaktır. Bu iki temel sorundan birincisi iktisadi sorun, ikincisi ise kimlik sorunu biçiminde görülebilir. Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı iki temel sorundan birisini meydana getiren iktisadi sorunlar içinde, üretimden tüketime, zenginliğin paylaşımından çevre sorunlarına kadar birçok unsur tartışılabilir. Bu kitabın hedefi, iki yüzyılı aşkın tarihsel derinliği içinde küresel ve bölgesel düzeyde siyasi gelişmelerin, iktisadi gelişmelerle yakın ilişkisini kuşbakışı bir biçimde gözlemek ve bu ilişkiye işaret etmektir. İkinci temel sorun kabul edilen kimlik sorunu veya çatışmaları ise dini kimlikten etnik kimliğe, ulusal kimlikten cinsel kimliğe varıncaya kadar birçok sorunu içinde taşımaktadır. Bu kitabın hedefi, imparatorluktan ulus devletler çağına geçilirken yaşanan tartışmaları, çatışmaları bir ölçüde ortaya koyabilmek, ulusal kimlik politikalarını bir ölçüde tartışabilmektir” (kitaptan).

Kitaptan Tadımlık Sayfalar

ERAY YILMAZ, 1979’da İstanbul’da doğdu. 2002’de Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2007’de Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde “Şevket Süreyya Aydemir: Tarih ve Devlet Anlayışı” adlı teziyle, doktorasını ise 2015’te yine aynı okul ve bölümde “Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği, Ahlak, İlim, Dil, Tarih ve Coğrafya (1869-1908)” adlı teziyle tamamladı. 2009’dan beri Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde çalışmaktadır. Modern Osmanlı ve Türkiye tarihinde basın, eğitim politikaları, kimlik ve Bektaşilik gibi konularda çalışmaları vardır.

Yayıma Hazırlayan: Akın Öge

Kitap Tasarımı: Seza Anet

Basım Tarihi: Ekim 2018

Basım: 1. Baskı

Sayfa Sayısı: 224 – Kapak: Karton – Kâğıt: 60 gr. Kitap Kâğıdı  

Boyut: 14×23 – ISBN: 9786058341784

Kapak Fiyatı: 28,32 TL

Eray Yılmaz’ın hazırladığı bu ders kitabı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin daha verimli bir ders haline gelmesine ve farklı alanlardaki öğrencilerin de tarihten zevk alarak dersi takip etmesine katkı sağlayacaktır – Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu

Öğrenciler açısından son derece ufuk açıcı, faydalı ama aynı zamanda da okuması keyifli bir eser ortaya koymuş Eray Yılmaz – Prof. Dr. Esra Danacıoğlu Tamur