OSMANLI İMPARATORLUĞU VE İSLAMİ GELENEK

Norman Itzkowitz

Başlangıcından modern zamanlara kadarki Osmanlı tarihini, konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan ve tarihe “Şarkiyatçı” bakışı ilk eleştirenler arasında yer alan Norman Itzkowitz’in kısa ve kolay anlaşılır çalışmasından okumak isteyenler için…

Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek, dünya çapında birçok üniversitede, Osmanlı tarihine giriş derslerinde okutulmaktadır…

Osmanlı toplumunun askeri ve reaya olarak iki sınıfa bölünmesi Itzkowitz ile başlar” – Çağlar Keyder

Bu çalışmanın vurgusu Osmanlıların kendi tarihsel deneyimlerini nasıl gördükleri, toplumları hakkında ne düşündükleri, sorunlarını nasıl kavramsallaştırdıkları ve sorun çözme yolundaki girişimleridir. Osmanlıların kendi adlarına konuşmalarını sağlamaya çalıştım. Bu sayede Osmanlı dünyasının Batılı gözlemcilerine ait kavrayışların sağladığı yüzeysel görüşlerin ötesine geçip Osmanlı varoluşunun merkezine inebiliriz” (kitaptan).

Kitaptan Tadımlık Sayfalar

NORMAN ITZKOWITZ (1931-2019), 1931’de New York’ta doğdu. 1958’de Princeton University’de çalışmaya başladı. Bu okuldan Yakın Doğu Çalışmaları Emeritus Profesörü unvanıyla emekli oldu. Princeton’da Osmanlı tarihi alanında Cornell H. Fleischer, Karl Barbir, Engin Akarlı, Metin Kunt ve Baki Tezcan gibi önde gelen çok sayıda tarihçiyi yetiştirmiştir. Özellikle Osmanlı tarihi, Atatürk, Türk-Yunan ilişkileri konularında olmak üzere çok sayıda kitabı ve Studia Islamica, Middle Eastern Studies, Encyclopædia Britannica gibi dergi ve ansiklopedilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Halil İnalcık’ın Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ adlı kitabını Colin Imber’le birlikte İngilizceye çevirmiştir. Türkçede yayımlanmış Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek; Türkler ve Yunanlılar: Çatışan Komşular (Vamık D. Volkan’la birlikte yazmıştır); Ölümsüz Atatürk (Vamık D. Volkan’la birlikte yazmıştır) ve Atatürk/Anatürk (Vamık D. Volkan’la birlikte yazmıştır) adlı kitapları vardır.

Çeviren ve Yayıma Hazırlayan: Akın Öge

Kitap Tasarımı: Seza Anet

Basım Tarihi: Mayıs 2019

Basım: 1. Baskı

Sayfa Sayısı: 100 – Kapak: Karton – Kâğıt: 60 gr. Kitap Kâğıdı  

Boyut: 14×23 – ISBN: 978-605-83417-9-1

Kapak Fiyatı: 35 TL

Osmanlı toplumunun askeri ve reaya olarak iki sınıfa bölünmesi Itzkowitz ile başlar” – Çağlar Keyder